Organismes

Portals

Novetats

Ves enrere Convocatòria reunió telemàtica Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria reunió telemàtica Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació.
14 de juliol de 2021.
 
Temes a tractar:
 
1. PROJECTE de DECRET del Consell, pel qual s'estableix el currículum dels ensenyaments artístics professionals corresponents al títol de tècnic/a superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Gràfica Impresa, pertanyent a la família professional artística de comunicació gràfica i audiovisual, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
 
2. PROJECTE de DECRET del Consell, pel qual s'estableix el currículum dels ensenyaments artístics professionals corresponents al títol de tècnic/a superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Escultura Aplicada a l'Espectacle, pertanyent a la família professional artística d'escultura, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
 
3. RESOLUCIÓ de XX de XXXX de 2021, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels conservatoris i centres autoritzats d'ensenyaments artístics elementals i professionals de Música i Dansa de la Comunitat Valenciana per al curs 2021-2022.
 
4. RESOLUCIÓ de XX de XXXX de 2021, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels centres docents de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2021-2022 impartisquen ensenyaments professionals d'Arts Plàstiques i Disseny.
 
5. RESOLUCIÓN de XX de XXXX de 2021, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2021-2022 impartisquen cicles de Formació Professional Bàsica, de grau mitjà i de grau superior.
 
6. RESOLUCIÓ de XX de XXXX de 2021, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i el funcionament dels programes formatius de qualificació bàsica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per al curs 2021-2022
 
7. RESOLUCIÓ del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent en els centres que imparteixen ensenyaments esportius de règim especial a la Comunitat Valenciana, durant el curs 2021-2022.
 
8. Torn obert de paraula.