Novetats

Convocatòria reunió telemàtica Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació.
8 de juny de 2021.

Temes a tractar:


1. Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les reunions celebrades el 14 de desembre de 2020 i el 22 d'abril de 2021.

2. PROJECTE d'Ordre XX/2021, de _____, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es determinen els criteris de creació de llocs de professorat de l'especialitat d'orientació educativa als equips d'orientació educativa i per la qual s'ordena la creació de les unitats especialitzades d'orientació.

3. Torn obert de paraula.
 

Anar a convocatòria.