Novetats

Convocatòria reunió telemàtica Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació.
20 de maig de 2021.
 
Temes a tractar:
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la reunió celebrada el 9 de març de 2021. 
 
2. RESOLUCIÓ de __ de _____ de 2021, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual s'estableixen les directrius generals per a l'organització curricular dels cursos primer i segon d'Educació Secundària Obligatòria per al curs 2021-2022. 
 
3. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ del Director General de Centres Docents, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2021-2022 en la Comunitat Valenciana.
 
4. RESOLUCIÓ de __de maig de 2021, de la Direcció General de Personal Docent per la qual s'estableixen el procediment per a la pròrroga extraordinària dels destins obtinguts en comissió de serveis, en llocs específics en aplicació de la Resolució de 20 de maig de 2016, de la Direcció General de Centres i Personal Docent. 
 
5. Torn obert de paraula.