Novetats

Convocatòria reunió telemàtica Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació.
4 de març de 2021.

Temes a tractar:


1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la reunió celebrada el 23 de juliol de 2020.

2. RESOLUCIÓ de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional per la qual es dicten instruccions entorn de l'adaptació del currículum, les programacions didàctiques, i els criteris d'avaluació, promoció i titulació durant el curs 2020-2021 davant la situació ocasionada per la COVID-19.

3. Torn obert de paraula.


Anar a convocatòria.