Novetats

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació.
22 de juliol de 2020.

Temes a tractar:


1. PROJECTE D'ORDRE __/___, de _____ de _____, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'oferta parcial dels ensenyaments dels cicles de Formació Professional Bàsica, de grau mitjà i de grau superior en centres educatius públics i privats de la Comunitat Valenciana.

2. PROJECTE D'ORDRE __/____, de _____ de _____, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'organització i autorització dels ensenyaments dels cicles formatius de Formació Professional en el règim semipresencial en centres docents públics i privats de la Comunitat Valenciana.

3. RESOLUCIÓ de xx de xxxx de 2020, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2020-2021 impartisquen cicles de Formació Professional Bàsica, de grau mitjà i de grau superior.

4. RESOLUCIÓ de xx de xxxx de 2020, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i el funcionament dels programes formatius de qualificació bàsica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per al curs 2020-2021.

5. RESOLUCIÓ de xx de xxxx de 2020, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels conservatoris i centres autoritzats d'ensenyaments artístics elementals i professionals de Música i Dansa de la Comunitat Valenciana per al curs 2020-2021.

6. RESOLUCIÓ de xx de xxxx de 2020, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent als centres que imparteixen ensenyaments esportius de règim especial en la Comunitat Valenciana, durant el curs 2020-2021.

7. RESOLUCIÓ de xx de xxxx de 2020, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels centres docents de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2020-2021 impartisquen ensenyaments professionals d'Arts Plàstiques i Disseny.

8. Torn obert de paraula.

Anar a convocatòria.