Novetats

Ves enrere Convocatoria Mesa Sectorial de Educación

Convocatoria Mesa Sectorial de Educación

Convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació
5 de març de 2020.

Temes a tractar:


1. RESOLUCIÓ de xx de xx de 2020, del director de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístics de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors i directores dels centres de l'ISEACV.

2. RESOLUCIÓ de xx de xx de 2020, de la directora general de Personal Docent, per la qual es convoca procediment per a la provisió, pel sistema de lliure designació, de llocs de directors o directores de centres integrats públics de Formació Professional dependents de l'Administració educativa.

3. RESOLUCIÓ de xx de xxde 2020, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la selecció i nomenament d'assessors i assessores de formació de centres de formació, innovació i recursos educatius (CEFIRE) de la Comunitat Valenciana.

4. Torn obert de paraula.

Anar a convocatòria.