Novetats

Ves enrere Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació

13 de febrer de 2020.

Temes a tractar:


1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la reunió celebrada el 6 de setembre de 2019.

2. Projecte d'ORDRE __/19, de xx de xx, de la Conselleria d'Educació Cultura i Esport, per la qual es regula el contingut, ús i accés a l'expedient docent electrònic normalitzat (EDEN) al servei del sistema públic educatiu de la Generalitat.  

3. Torn obert de paraula.

Anar a convocatòria.