Novetats

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació
31 d'octubre de 2019.

Temes a tractar:


1. Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les reunions celebrades el 14 i 21 de març de 2019.

2. Resolució de  de  2019, de la Conselleria d'Educació Cultura i Esport per la qual s'autoritza i es regula el funcionament, amb caràcter experimental, d'unitats educatives terapèutiques per a la resposta integral a l'alumnat amb necessitats educatives especials derivades de trastorns greus de salut mental, per al curs escolar 2019-2020.

3. Ordre xx/2019, de   de  , de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment selectiu d'accés al cos d'Inspectors d'educació.

4. Resolució de de 2019, de la directora general de Personal Docent, per la qual es convoca la renovació i es determinen els criteris d'avaluació de l'exercici del càrrec de director o directora de centres docents públics, en l'àmbit de la Generalitat.

5. Torn obert de paraula.
 
Anar a convocatòria.