Novetats

Ves enrere Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació
9 de juliol de 2019.

Temes a tractar:


1. Resolució de __ de 2019, del director general de Política Educativa, per la qual es desenvolupen determinades mesures incloses en l'Ordre 20/2019, de 30 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula el procediment per a la sol·licitud i desenvolupament de la resposta educativa a l'alumnat hospitalitzat o convalescent al seu domicili per malaltia.

2. Resolució de __ de 2019, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es dicten instruccions per a l'organització dels serveis psicopedagògics escolars i gabinets psicopedagògics escolars autoritzats, l'elaboració del seu pla d'activitats i de la seua memòria durant el curs 2019-2020.

3. Resolució de __ de 2019 del secretari autonòmic d'Educació i Investigació, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i funcionament dels centres docents específics d'Educació Especial sostinguts amb fons públics per al curs 2019-2020.

4. Resolució de __ de 2019, del secretari autonòmic d'Educació, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i el funcionament de les unitats específiques ubicades en centres ordinaris sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments de segon cicle d'Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria per al curs 2019-2020.

5. Resolució de __ de 2019, del director general de Política Educativa, per la qual es desenvolupen determinades mesures incloses en l'Ordre 20/2019, de 30 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula aspectes de l'organització de la resposta educativa per a la inclusió de l'alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics del sistema educatiu valencià i es publiquen els formularis referits a l'avaluació sociopsicopedagògica, l'informe sociospsicopedagògic i el pla d'actuació personalitzat (PAP).

6. Torn obert de paraula.

Anar a convocatòria.