Novetats

Ves enrere Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació
2 Novembre 2017
 
Temes a tractar
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la reunió realitzada el dia 18 de maig de 2017.
 
2. Proposta de resolució procediment de provisió de funcionaris i funcionàries docents del Cos d'Inspectors al Servei de l'Administració Educativa i d'Inspectors d'Educació.
 
3. Proposta de resolució procediment de provisió de places en el cos de mestres per a cobrir llocs vacants en centres públics d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Especial i primer cicle de l'Educació Secundària Obligatòria en instituts, departaments d'orientació en instituts i de centres de formació de persones adultes.
 
4. Proposta de resolució procediment de provisió de places en els Cossos de Catedràtics i Professors d'Ensenyança Secundària, de Professors Tècnics de Formació Professional, de Catedràtics i Professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, de Catedràtics I Professors de Música i Arts Escèniques, de Catedràtics i Professors d'Arts Plàstiques i Disseny i de Mestres de Taller d'Arts Plàstiques i Disseny.