Novetats

Ves enrere Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria Mesa Sectorial d'Educació
20 juliol 2017
 
Temes a tractar
 
1. Proposta de Resolució ISEACV per la cual es dicten instruccions per al curs 2017/2018.
 
2. Contingut de la convocatòria per a seleccionar el professorat especialista de l'ISEACV
 
3. Proposta de Resolució per la qual es dicten instruccions per a l'organització i funcionament dels CEE curs 2017-2018.
 
4. Proposta de Resolució per la qual es dicten instruccions per a l'organització dels SPEs i GPEs autoritzats curs 2017-2018. 
 
5. Proposta de Resolució per la qual es dicten instruccions per a l'organització i el funcionament de les unitats específiques de comunicació i llenguatge curs 2017/18
 
6. Proposta de Resolució per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent als centres FPA curs 2017-2018.
 
7. Proposta de Resolució per la qual es dicten instruccions en termes d'ordenació acadèmica i organització de les EOIs curs 2017-2018.
 
 
Anar a convocatòria.