Novetats

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació.

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació.
17 de desembre de 2020.
 
Temes a tractar:
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les reunions celebrades el 30 de gener, 15 i 22 d'octubre de 2020.
 
2. RESOLUCIÓ de __ de _____ de 2020 de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital i de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es dicten instruccions per a l'organització de les mesures d'adaptació en les proves d'accés a les universitats públiques valencianes.
 
3. RESOLUCIÓ de __ de _____ de 2020, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual es convoca un programa d'acompanyament, motivació i reforç escolar personalitzat a l'alumnat més vulnerable educativament, dins del programa de Cooperació Territorial PROA+ (2020/21).
 
4. Proposta de RESOLUCIÓ d __ d _____ de 2020, del conseller d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'aprova la classificació, a efectes retributius, dels centres públics docents dependents de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per al curs 2020-2021.
 
5. RESOLUCIÓ de __ de _____ de 2020, de la consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual s'aprova la classificació, a efectes retributius, dels centres superiors d'ensenyaments artístics de titularitat de la Generalitat, dependents de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital.
 
6. Torn obert de paraula.