Novetats

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació.

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació.
28 de gener de 2021.
 
Temes a tractar:
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la reunió celebrada el 17 de desembre de 2020.
2. PROJECTE DE DECRET ___ /______, de _________, del Consell, d'organització de l'orientació educativa i professional en el sistema educatiu valencià
3. Torn obert de paraula.