Novetats

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació.

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació.
9 de desembre de 2021. 12:30h.
 
Temes a tractar:
 
1. RESOLUCIÓ de 30 de novembre de 2021, de la directora general de Personal Docent, per la qual es publiquen les llistes definitives del procediment per a la incorporació a la borsa de les persones que han acreditat els requisits generals i específics de titulació necessaris, que no van superar la primera prova (A+B) de la fase d'oposició i que no formen part de la borsa de l'especialitat per la qual es van presentar al procediment selectiu convocat per l'Ordre 22/2020, de 23 de novembre.
 
2. Torn obert de paraula.