Novetats

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació.

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació.
20 de juliol de 2021.
 
Temes a tractar:
 
1. Resolució conjunta de _____ de 2021, de la Direcció General de Diversitat Funcional i Salut Mental i de la Direcció General d'Inclusió Educativa per la qual s'estableix el protocol de coordinació de professionals per al desenvolupament de l'atenció primerenca.
2. RESOLUCIÓ de _____ de 2021, de la directora general d'Inclusió Educativa, per la qual es dicten instruccions per a l'organització de l'atenció educativa domiciliària i hospitalària per al curs 2021-22.
3. RESOLUCIÓ de XX de juliol de 2021, de la Direcció General d'Inclusió Educativa per la qual s'autoritza i es regula el funcionament, amb caràcter experimental, d'unitats educatives terapèutiques a les províncies d'Alacant i València per a la resposta integral a l'alumnat amb necessitats educatives especials derivades de trastorns greus de salut mental, per al curs escolar 2021-2022 i següents.
4. Resolució de XX  de juliol de 2021, de la Direcció General d'Inclusió Educativa, per la qual s'autoritza la continuïtat i es regula el funcionament de la unitat educativa terapèutica/hospital de dia infantil i adolescent, situada en el centre específic públic d'Educació Especial Castell Vell de Castelló, per a la resposta integral a l'alumnat amb necessitats educatives especials derivades de trastorns greus de salut mental, per al curs escolar 2021-2022.
5. Torn obert de paraula.