Novetats

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació.

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació.
13 de gener de 2022. 10:00h.
 
Temes a tractar:
 
1. Projecte de Decret __/2022, de __ de ____, del Consell, pel qual es regula la formació permanent del professorat d'ensenyaments no universitaris que presta els seus serveis en centres docents sostinguts amb fons públics a la Comunitat Valenciana
 
2. Torn obert de paraula.