Novetats

Ves enrere Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació.

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació.

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació.
13 de gener de 2022. 10:00h.
 
Temes a tractar:
 
1. Projecte de Decret __/2022, de __ de ____, del Consell, pel qual es regula la formació permanent del professorat d'ensenyaments no universitaris que presta els seus serveis en centres docents sostinguts amb fons públics a la Comunitat Valenciana
 
2. Torn obert de paraula.