Organismes

Portals

Novetats

Ves enrere Convocatòria de reunió de la Mesa Sectorial d'Educació.

Convocatòria de reunió de la Mesa Sectorial d'Educació.

Convocatòria de reunió de la Mesa Sectorial d'Educació.
22 de febrer de 2024. 09:30h.

Temes a tractar:

1. Projecte de decret __/____, d __ d _____, del Consell, pel qual es modifica el Decret 107/2022, de 5 d’agost, del Consell, pel qual s’establix l’ordenació i el currículum d’Educació Secundària Obligatòria, i l’Orde 19/2023, de 29 de juny, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els procediments derivats del Decret 107/2022, de 5 d’agost, del Consell, pel qual s’establixen l’ordenació i el currículum d’Educació Secundària Obligatòria, i del Decret 108/2022, de 5 d’agost, del Consell, pel qual
s’establixen l’ordenació i el currículum de Batxillerat, així com l’organització i el funcionament del Batxillerat 
nocturn i a distància a la Comunitat Valenciana.
2. Torn obert de paraula.


Anar a convocatòria.