Novetats

Ves enrere Convocatòria de reunió de la Mesa Sectorial d'Educació.

Convocatòria de reunió de la Mesa Sectorial d'Educació.

Convocatòria de reunió de la Mesa Sectorial d'Educació.
6 d'octubre de 2022. 10h.

Temes a tractar:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió celebrada el 16 de juny de 2022.

2. RESOLUCIÓ de la Direcció General de Personal Docent, per què es regula la fase de pràctiques del personal seleccionat i nomenat funcionari en pràctiques derivada del procediment selectiu a cossos docents convocat per l’Ordre 45/2021, de 28 de desembre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. 

3. RESOLUCIÓ de la directora general de Personal Docent, per la qual es convoca la renovació i es determinen els criteris d'avaluació de l'exercici del càrrec de director o de directora de centres docents públics, en l'àmbit de la Generalitat Valenciana.

4. Torn obert de paraula.


Anar a la convocatòria.