Novetats

Ves enrere Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació.

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació.

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació.
27 d'abril de 2022. 10:30h.

Temes a tractar:

1. Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les reunions celebrades el 10 de juny i el 16 de desembre de 2021.

2. Projecte de Decret ___/2022, de __ de ___ de 2002, del Consell, per la qual es crea el Centre Integrat Públic de Formació Professional Gent de Mar, a Dénia

3. Projecte de DECRET __ de __ de __, del Consell, pel qual s'estableix l'adscripció orgànica de l'Institut de Formació Professional Superior Maritimopesquer del Mediterrani amb seu a la ciutat d'Alacant a la conselleria competent en matèria d'Educació, es transforma en el Centre Integrat Públic de Formació Professional Politècnic Maritimopesquer del Mediterrani d'Alacant i es disposa el seu funcionament.

4. Projecte d’ordre __/__ de ___ de __, conjunta, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball i de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es crea un centre integrat de Formació Professional a Castelló, per transformació del Centre LABORA Formació Castelló - Centre de Referència Nacional de Formació Professional en Fabricació Ceràmica.

5. Projecte d'ORDRE  _/_, de _ de _, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es crea el Centre Integrat Públic de Formació Professional Eduardo Merello, per transformació de l'Institut d'Educació Secundària Eduardo Merello, en la localitat de Sagunt.

6. Projecte d'ORDRE  _/_, de _ de _, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es crea el Centre Integrat Públic de Formació Professional Jordi Joan, per transformació de l'Institut d'Educació Secundària Jordi Joan, en la localitat de Sagunt.

7. Projecte d'ORDRE  _/_, de _ de _, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es crea el Centre Integrat Públic de Formació Professional la Torreta, per transformació de l'Institut d'Educació Secundària la Torreta, a Elx.

8. RESOLUCIÓ de XX de XX de 2022, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca un procediment per a la selecció i nomenament de personal funcionari docent per a cobrir llocs específics en centres públics de la Comunitat Valenciana mitjançant comissió de serveis.

9. Torn obert de paraula.


Anar a convocatòria.