Novetats

Ves enrere Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació.

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació.

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació.
5 d'abril de 2022. 10:30h.

Temes a tractar:

1. Projecte d’ORDRE __ d ______  de 2022, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’especifiquen els criteris d’aplicació de l’Acord del Consell de 12 de desembre de 2008 per a elaborar la classificació, a efectes retributius, dels centres públics docents dependents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport a partir del curs 2021-2022.

2. Proposta de RESOLUCIÓ __ d ______  de 2022 , del conseller d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'aprova la classificació, a efectes retributius, dels centres públics docents dependents de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per al curs 2021-2022.

3. Proposta de RESOLUCIÓ __ d _______  de 2022 , del conseller d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'aprova la classificació, a efectes retributius, dels centres públics docents dependents de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per al curs 2012-2013, que anul·la per sentència judicial, la Resolució de 4 d’abril de 2013.

4. Proposta de RESOLUCIÓ __ d _______  de 2022 , del conseller d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'aprova la classificació, a efectes retributius, dels centres públics docents dependents de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per al curs 2013-2014 que anul·la la Resolució de 15 de maig de 2014. 

5. Proposta de RESOLUCIÓ d __ d ______  de 2022 , del conseller d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'aprova la classificació, a efectes retributius, dels centres públics docents dependents de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per al curs 2014-2015 que anul·la la Resolució de 12 de març de 2015.

6. Proposta de RESOLUCIÓ d __ d _____  de 2022 , del conseller d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'aprova la classificació, a efectes retributius, dels centres públics docents dependents de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per al curs 2015-2016, que anul·la la Resolució de 19 de maig de 2016.

7. Proposta d’Ordre __/2022, de ___de______ de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'estableix un període transitori per a la participació del personal docent integrant de les borses de treball en els procediments de provisió de llocs catalogats amb el requisit lingüístic de valencià per l’Ordre 35/2018, de 22 d’agost, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.

8. Torn obert de paraula.
 

Anar a la convocatòria.