Novetats

Ves enrere Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació.

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació.

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació.
31 de març de 2022. 09:30h.

Temes a tractar:

1. Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les reunions celebrades el 20 i 21 de juliol de 2021.

2. RESOLUCIÓ de xx de xxxx de 2022, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions relatives a l’avaluació final i la promoció en Educació Primària, així com a l’avaluació final, la promoció i la titulació en Educació Secundària Obligatòria, en Batxillerat, en els ensenyaments de l’Educació de les Persones Adultes i en la Formació Professional per al curs 2021-2022.

3. RESOLUCIÓ de xx de xxxx de 2022, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es convoca un procediment d'adjudicació de llocs de treball dependents de la Generalitat Valenciana en comissió de serveis, durant el curs 2022-2023, per al funcionariat de carrera dels cossos de catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari, professors tècnics de Formació Professional i per al funcionariat docent que imparteix Ensenyaments de Règim Especial en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat Valenciana.

4. RESOLUCIÓ de xx de xxxx de 2022, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es convoca un procediment d'adjudicació de llocs de treball dependents de la Generalitat Valenciana en comissió de serveis, durant el curs 2022-2023, per al funcionariat de carrera del cos de mestres en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat Valenciana.

5. Torn obert de paraula.


Anar a convocatòria.