Organismes

Portals

Novetats

Ves enrere Convocatòria de reunió de Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de reunió de Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de reunió de la Mesa Sectorial d'Educació

14 de desembre de 2023 09:30 hores

Temes a tractar:

1.-  Ordre de xx de desembre de 2023, de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació, per la qual es convoca procediment selectiu de concurs oposició per a ingrés en el Cos de Mestres i procediment per a l'adquisició de noves especialitats per personal funcionari del mateix cos.

2.- Torn obert de paraula.

Anar a la convocatoria.