Organismes

Portals

Novetats

Ves enrere Convocatòria de reunió de la Mesa Sectorial d'Educació.

Convocatòria de reunió de la Mesa Sectorial d'Educació.

Convocatòria de reunió de la Mesa Sectorial d'Educació.
30 de maig de 2024. 12:00h.

Temes a tractar:

1. Denúncia de l'acord firmat entre la conselleria d'Educació, Cultura i Esport i les organitzacions sindicals STEPV-IV, ANPE, CSI-F, FE-CCOO-PV I UGTSP-PV, el dia 27 de juny de 2023, pel qual es pacten els criteris per a la determinació de les plantilles de llocs de treball i les plantilles tipus de les Escoles Infantils de Segon Cicle, Col·legis Públics d'Educació Primària, Col·legis Públics d'Educació Infantil i Primària i Centres d'Educació Especial de titularitat de la Generalitat Valenciana.

2. Denúncia de l'acord firmat entre la conselleria d'Educació, Cultura i Esport i les organitzacions sindicals STEPV-IV, ANPE, CSI-F, FE-CCOO-PV I UGTSP-PV, el dia 27 de juny de 2023, pel qual es pacten els criteris per a la determinació de les plantilles de professorat dels centres docents públics que impartixen ESO, Batxillerat i Formació Professional dependents de la Conselleria competent en matèria d'educació.

3. Calendari i procediment de negociació per a l'elaboració de les plantilles docents per al curs 2024/2025.

4. Calendari i procediment de negociació per a l'elaboració de dos noves ordes de plantilles, de primària i secundària, durant el curs 2024/2025, per a la seua aplicació en els cursos subsegüents.

5. Informació sobre el concurs de trasllats autonòmic del curs 2023/2024.

6. Torn obert de paraula.

Anar a convocatòria.