Organismes

Portals

Novetats

Ves enrere Convocatòria de reunió de la Mesa Sectorial d'Educació.

Convocatòria de reunió de la Mesa Sectorial d'Educació.

Convocatòria de reunió de la Mesa Sectorial d'Educació.
28 de juny de 2024. 11:15h.

Temes a tractar:

1.- Proposta d'Instruccions de la Direcció General de Personal Docent per la qual s'establixen els criteris per a la determinació de plantilles en centres GVA que impartixen ensenyaments artístics elementals i professionals de música i dansa de la Comunitat Valenciana.

2.- Proposta d'Instruccions de la Direcció General de Personal Docent per la qual s'establixen els criteris per a la determinació de plantilles en Escoles Oficials d'Idiomes de la Comunitat Valenciana per al curs 2024-2025. 

3.-Torn obert de paraula.

Anar a la convocatòria