Organismes

Portals

Novetats

Ves enrere Convocatòria de reunió de la Mesa Sectorial d'Educació.

Convocatòria de reunió de la Mesa Sectorial d'Educació.

Convocatòria de reunió de la Mesa Sectorial d'Educació.
23 de febrer de 2024. 12:30h.

Temes a tractar:

1. ORDRE de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació, per la qual es modifica l'ORDRE 11/2023, de 19 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació, per la qual es convoca procediment selectiu de concurs oposició per a ingrés en el cos de mestres i procediment per a l'adquisició de noves especialitats per personal funcionari del mateix cos.
2. Torn obert de paraula.


Anar a convocatòria.