Organismes

Portals

Novetats

Ves enrere Convocatòria de reunió de la Mesa Sectorial d'Educació.

Convocatòria de reunió de la Mesa Sectorial d'Educació.

Convocatòria de reunió de la Mesa Sectorial d'Educació.
11 de gener de 2024. 14:34h.

Temes a tractar:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió de la Mesa Tècnica celebrada el 30 de novembre de 2023.
2. Ordre de xx de gener de 2024, de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, per la qual es convoca procediment selectiu d’accés al cos d’Inspectors d’Educació.
3. Torn obert de paraula.


Anar a convocatòria.