Organismes

Portals

Novetats

Ves enrere Convocatòria de reunió de la Mesa Sectorial d'Educació.

Convocatòria de reunió de la Mesa Sectorial d'Educació.

Convocatòria de reunió de la Mesa Sectorial d'Educació

5 de desembre de 2023. 09:15 hores

Temes a tractar:

1. Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les reunions celebrades el 28 de setembre, i el 3, 17 i 31 d’octubre de 2023.

2. Instruccions de la Secretaria Autonòmica d’Educació per les quals es fixen els criteris generals per a la modificació de la composició per unitats i altres característiques en centres de titularitat de la Generalitat que imparteixen educació infantil (2n cicle), educació primària i educació especial i per a la proposta de modificació del nombre d’unitats concertades en centres privats concertats, per al curs 2024-2025.

3. Torn obert de paraula.

Anar a la convocatòria.