Novetats

Ves enrere Convocatòria de reunió de la Mesa Sectorial d'Educació.

Convocatòria de reunió de la Mesa Sectorial d'Educació.

Convocatòria de reunió de la Mesa Sectorial d'Educació.
28 de setembre de 2023. 12:00h.

Temes a tractar:

1. Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les reunions celebrades el 4 i el 6 de juliol de 2023. 

2. RESOLUCIÓ de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es regula la fase de pràctiques del personal seleccionat i nomenat funcionari en pràctiques derivada del procediment selectiu d'ingrés en els cossos docents no universitaris convocat per l'Ordre 72/2022, de 26 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. 

3. Torn obert de paraula.


Anar a la convocatòria.