Novetats

Ves enrere Convocatòria de reunió de la Mesa Sectorial d'Educació.

Convocatòria de reunió de la Mesa Sectorial d'Educació.

Convocatòria de reunió de la Mesa Sectorial d'Educació.
27 de juny de 2023. 09:00h.

Temes a tractar:

1. Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les reunions celebrades el 2 de juny, el 15 i 20 de desembre de 2022, el 30 de març, el 2 i 25 de maig de 2023.

2. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ de la directora general d’Inclusió Educativa, per la qual es dicten instruccions sobre el model d’actuació en situacions de possible assetjament i ciberassetjament escolar.

3. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ de la directora general d’Inclusió Educativa, per la qual es dicten instruccions sobre el model d’actuació en situacions de violència de gènere.

4. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ de la directora general d’Inclusió Educativa, per la qual es dicten instruccions sobre el model d’actuació en situacions de maltractament infantil als centres educatius.

5. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ conjunta de la direcció general d'Inclusió Educativa, la direcció general de Personal Docent i la direcció general de Funció Pública, on s’estableix el protocol de suport, assessorament i acompanyament al personal dels centres educatius davant agressions produïdes per l’exercici de les seues funcions.

6. Torn obert de paraula.


Anar a la convocatòria.