Novetats

Ves enrere Convocatòria de reunió de la Mesa Sectorial d'Educació.

Convocatòria de reunió de la Mesa Sectorial d'Educació.

Convocatòria de reunió de la Mesa Sectorial d'Educació.
22 de juny de 2023. 09:30h.

Temes a tractar:

1. Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les reunions celebrades el 27 d’octubre i 17 de novembre de 2022, el 16 de març i 4 de maig de 2023.

2. RESOLUCIÓ de __ de ___ de 2023, de la directora general d’Inclusió Educativa, per la qual es dicten instruccions per a l’organització de l’atenció educativa hospitalària.

3. RESOLUCIÓ de __ de ___de 2023, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a l’organització i el funcionament de les unitats específiques ubicades en centres docents ordinaris sostinguts amb fons públics per al curs 2023-2024.

4. RESOLUCIÓ de __ de ___ de 2023, de la directora general d’Inclusió Educativa, per la qual es dicten instruccions per a l’organització dels centres específics d’Educació Especial.

5. Torn obert de paraula.

Anar a la convocatòria.