Organismes

Portals

Novetats

Ves enrere Convocatòria de reunió de la Mesa Sectorial d'Educació.

Convocatòria de reunió de la Mesa Sectorial d'Educació.

Convocatòria de reunió de la Mesa Sectorial d'Educació.
25 de maig de 2023. 11:30h.

Temes a tractar:

1. Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les reunions celebrades el 7 d’octubre de 2021, 26 de maig, 6 de juny, 14 i 21 de juliol, 6 d’octubre i 3 de novembre de 2022 i el 16 i 31 de gener de 2023. 

2. DECRET __/2023, de__ de _____, del Consell, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública de personal docent no universitari dependent de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana per a l'any 2023.

3. Torn obert de paraula.

Anar a la convocatòria.