Organismes

Portals

Novetats

Ves enrere Convocatòria de reunió de la Mesa Sectorial d'Educació.

Convocatòria de reunió de la Mesa Sectorial d'Educació.

Convocatòria de reunió de la Mesa Sectorial d'Educació.
2 de maig de 2023. 11:00h.

Temes a tractar:

1. Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les reunions celebrades el 5 de maig, el 9 i el 23 de juny, el 29 d’agost , el 27 de setembre i el 20 d’octubre de 2022 i el 12 de gener de 2023.   

2. RESOLUCIÓ de xx de juny de 2023, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de destí provisional o definitiu per al curs 2023/2024 per al personal funcionari de carrera dels cossos docents de mestres, de catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari i d’altres cossos, que tinga la condició de personal suprimit o desplaçat
 
3. RESOLUCIÓ de xx de juny de 2023, de la directora general de Personal Docent, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el procediment d'adjudicació de destins amb caràcter provisional, en pràctiques i interí, en els cossos docents de mestres, de catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari i d’altres cossos, per al curs 2023/2024.

4. Resolució de xx de xx de 2023 de la Direcció General de Personal Docent per la qual s'estableix el procediment per a la pròrroga dels destins obtinguts en comissió de serveis, en llocs específics, en aplicació de la resolució de 12 de juliol de 2021, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es convoca un concurs de mèrits per a la selecció i el nomenament de personal funcionari docent, per a cobrir llocs en les unitats especialitzades d'orientació i de la resolució de 18 de maig de 2022, de la Direcció General de Personal Docent, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca un procediment per a la selecció i nomenament de personal funcionari docent per a cobrir llocs específics en centres públics de la Comunitat Valenciana mitjançant comissió de serveis.

5. Resolució de xx de xx de 2023, de la directora general de Personal Docent, per la qual s'habilita l'accés a OVIDOC al personal sense serveis integrant de les borses d'ocupació de personal docent interí i els professionals que siguen susceptibles de posseir la condició de docent en el futur dels cossos docents de Mestres, de catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari i altres cossos.

6. Torn obert de paraula.

Anar a la convocatòria.