Organismes

Portals

Novetats

Ves enrere Convocatòria de reunió de la Mesa Sectorial d'Educació.

Convocatòria de reunió de la Mesa Sectorial d'Educació.

Convocatòria de reunió de la Mesa Sectorial d'Educació.
16 de març de 2023. 09:30h.

Temes a tractar:

1. Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les reunions celebrades el 31 de març i el 19 de maig de 2022.  

2. Projectes de Decret del Consell, pels quals s'estableixen per a la Comunitat Valenciana els currículums de 5 cicles formatius.
 
3. Proposta d’Ordre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’aproven les bases reguladores de subvencions a conservatoris municipals, centres autoritzats i centres integrats d’ensenyaments generals i ensenyaments artístics, elementals o professionals, de música i de dansa.

4. Proposta de Decret, del Consell, pel qual s’estableix l’ordenació i el currículum dels ensenyaments elementals de Dansa a la Comunitat Valenciana. 

5. Projecte de Decret, del Consell, pel qual s’estableix l’ordenació i el currículum dels ensenyaments professionals de Dansa a la Comunitat Valenciana.

6. Projecte de Decret, del Consell, pel qual s’estableix l’ordenació i el currículum dels ensenyaments elementals de Música a la Comunitat Valenciana. 

7. Projecte de Decret, del Consell, pel qual s’estableix l’ordenació i el currículum dels ensenyaments professionals de Música a la Comunitat Valenciana. 

8. Torn obert de paraula.

Anar a la convocatòria.