Novetats

Ves enrere Convocatòria de reunió de la Mesa Sectorial d'Educació.

Convocatòria de reunió de la Mesa Sectorial d'Educació.

Convocatòria de reunió de la Mesa Sectorial d'Educació.
31 de gener de 2023. 09:30h.

Temes a tractar:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió celebrada el 10 de maig de 2022. 

2. Projecte de decret del Consell, pel qual es regula el reconeixement de la competència lingüística de valencià per a l’homologació dels estudis en el sistema educatiu valencià.

3. PROJECTE D'ORDRE de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per la qual es regula la implantació i reglamentació dels institutus escola que integren els ensenyaments d'educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria de la Comunitat Valenciana.

4. Torn obert de paraula.


Anar a la convocatòria.