Organismes

Portals

Novetats

Ves enrere Convocatòria de reunió de la Mesa Sectorial d' Educació

Convocatòria de reunió de la Mesa Sectorial d' Educació

Convocatòria de reunió de la Mesa Sectorial d' Educació

15 de desembre de 2023. 09:30 hores

Temes a tractar:

1. Projecte de RESOLUCIÓ de XX de desembre de 2023, del director general d'Ordenació Educativa i Política Lingüística, per la qual es dicten les instruccions sobre el procediment previst en l'Ordre 9/2022, de 25 de febrer, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les condicions i el procediment de sol·licitud i d'autorització de  modificació de la jornada escolar en els centres sostinguts amb fons públics de segon cicle d'Educació Infantil i d'Educació Primària del sistema educatiu valencià, i s'estableix el calendari a l'efecte de la modificació de la jornada per al curs 2024-2025.

2. Torn obert de paraula.

Anar a la convocatòria.