Novetats

Convocatòria de reunió de la Mesa Sectorial d'Educació.

Convocatòria de reunió de la Mesa Sectorial d'Educació. 2 de juny de 2022. 09:30h. Temes a tractar: 1. Convenis interadministratius entre la Generalitat Valenciana i els ajuntaments de Benicarló,...

Convocatoria de reunión telemática de la Mesa Sectorial de Educación.

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació. 26 de maig de 2022. 09:30h. Temes a tractar: 1. Projecte de DECRET xx/2022, de xx de xx, del Consell pel qual s’estableix...

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació.

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació. 19 de maig de 2022. 09:30h. Temes a tractar: 1. Projecte de DECRET xx/2022, de xx de xx, del Consell pel qual s’estableix...

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació.

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació. 10 de maig de 2022. 12:30h. Temes a tractar: 1. DECRET __/2022, de__ de _____, del Consell, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació...

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació.

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació. 5 de maig de 2022. 09:30h. Temes a tractar: 1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió celebrada el 9 de desembre...

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació.

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació. 27 d'abril de 2022. 10:30h. Temes a tractar: 1. Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les reunions celebrades el 10 de...

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació.

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació. 5 d'abril de 2022. 10:30h. Temes a tractar: 1. Projecte d’ORDRE __ d ______ de 2022, de la Conselleria d’Educació, Cultura i...

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació.

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació. 31 de març de 2022. 09:30h. Temes a tractar: 1. Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les reunions celebrades el 20 i 21...

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació. 15 de març de 2022. 09:00h. Temes a tractar: 1. Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les reunions celebrades el 21 de...

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació.

Convocatòria de reunió telemàtica de la Mesa Sectorial d'Educació. 24 de febrer de 2022. 11:30h. Temes a tractar: 1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió celebrada el 20 de maig...