Normativa tramitada

Ves enrere ORDRE per la qual s’aproven les bases reguladores i la convocatòria d’ajudes econòmiques en concepte d’hores addicionals de professorat especialista d’Audició i Llenguatge, adreçades als centres privats concertats a través del Pla d’actuació per a la millora per al curs escolar 2022-2023.

ORDRE per la qual s’aproven les bases reguladores i la convocatòria d’ajudes econòmiques en concepte d’hores addicionals de professorat especialista d’Audició i Llenguatge, adreçades als centres privats concertats a través del Pla d’actuació per a la millora per al curs escolar 2022-2023.

Listado documentos