Normativa tramitada

Ves enrere DECRET del Consell pel qual s’estableix el currículum dels ensenyaments artístics professionals corresponents al títol de tècnic o tècnica superiors d’Arts Plàstiques i Disseny en Escultura Aplicada a l’Espectacle, pertanyent a la família professional artística d’escultura, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

DECRET del Consell pel qual s’estableix el currículum dels ensenyaments artístics professionals corresponents al títol de tècnic o tècnica superiors d’Arts Plàstiques i Disseny en Escultura Aplicada a l’Espectacle, pertanyent a la família professional artística d’escultura, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

Listado documentos