Detall notícia

Marzà: 'La cultura és part important de la solució a les seqüeles econòmiques i socials que ha generat la COVID-19'

21/09/2021
Marzà: "La cultura és part important de la solució a les seqüeles econòmiques i socials que ha generat la COVID-19"

- El Pla estratègic cultural marca les pautes d'actuació per a l'enfortiment de l'ecosistema cultural valencià fins a 2023
- Entre les accions es preveu l'activació del LaVaCC, una unitat encarregada de la coordinació de la política cultural de la GeneralitatEl conseller d'Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, ha presentat el Pla estratègic cultural valencià 2021-2023 'Cultura per a la recuperació' als diferents agents de l'àmbit cultural valencià.

En l'exposició de les pautes d'actuació per a l'enfortiment de l'ecosistema cultural valencià també han participat la secretària autonòmica Raquel Tamarit i Ramón Marrades, integrant de l'equip d'experts amb els quals els responsables de Cultura de la Generalitat han treballat per a modular objectius, marcar prioritats i per a incloure les propostes dels representants del món de la cultura.

El conseller ha explicat que "el pla concep la cultura com un element fonamental de transformació social, econòmica i territorial, perquè la cultura no és un punt i a part aïllat de tot el que ens envolta, és un bé essencial per a la salut i el benestar de les persones, com s'ha constatat amb la pandèmia".

En aquesta línia, el responsable de Cultura ha afegit: "Tenim la ferma convicció que la cultura és part important de la solució a les seqüeles econòmiques i socials que ha generat la COVID-19 i, per això, aquest pla considera la cultura com a part fonamental per a la nostra recuperació com a societat i actua sobre tres dimensions estratègiques: salut i benestar, inclusió i recuperació econòmica".

Tenint en compte els eixos sobre els quals pilota el pla 'Cultura per a la recuperació', Vicent Marzà ha explicitat que "públic i creadors són els dos pilars d'aquest document viu i dinàmic, per a rellançar la cultura de la mà del sector i amb la força i l'ambició que emana d'un públic que és, en primera instància, el poble valencià".

Pel que fa a l'exploració de públics potencials, Marzà ha destacat que "les mesures s'adeqüen a un model més horitzontal, que passa de pensar en el públic com a mer consumidor a considerar-lo com a part activa i participativa del fet cultural. És per això que hem fet de la inclusió i de l'equilibri territorial principis irrenunciables en l'àmbit institucional".

Quant al paper dels agents culturals i creatius, "són el major capital creatiu de què disposem i el pla els dedica una atenció prioritària", ha remarcat el titular de Cultura, i ha afegit: "Formen part d'un complex sistema de producció sotmés a l'omnipresència digital. Per això cal reescriure els camps de la producció cultural en viu i propiciar nous espais d'expressió i noves capacitats per als diferents col·lectius professionals de la cultura".

Línies d'actuació i accions d'impuls concretes

Els eixos principals del pla se sustenten en tres línies d'actuació, que segons el conseller Marzà, "tenen com a punt de partida haver escoltat els sectors culturals i les seues necessitats; l'anàlisi de models d'èxit d'experiències internacionals; la reformulació i l'enfortiment de les estructures culturals valencianes; i l'optimització dels recursos necessaris amb els quals implementar les inversions en ajudes i consolidació de les indústries culturals i creatives".

Una de les línies es basa a optimitzar l'ús dels recursos disponibles per part de la Conselleria per tal de racionalitzar i ampliar els recursos que es destinen a l'acció cultural i introduir-hi elements d'innovació. Una de les accions que el conseller ha destacat en aquest sentit ha sigut "la revisió del Circuit Cultural Valencià per convertir-lo en un laboratori d'experimentació i difusió, així com la redacció d'un ambiciós programa de creació i ampliació de públics de la cultura".

Una altra línia de treball posa el focus en la potenciació de la professionalització dels agents culturals i creatius valencians amb mesures com la revisió del model d'ajudes, l'assistència a la internacionalització i un pla de formació que permeta l'actualització de coneixements i l'aprenentatge de noves estratègies.

El tercer punt de desenvolupament se centra en accions per a ampliar la xarxa de suport al desenvolupament cultural i pretén incentivar noves oportunitats laborals per a tot l'entorn de la cultura.

Les línies d'actuació es concreten en huit accions d'impuls: la creació del Laboratori Valencià de Cooperació Cultural (LaVaCC), una unitat encarregada de coordinar tota la política cultural de la Generalitat; el Pla de foment de la formació a agents culturals públics i privats; la reconfiguració de les ajudes al sector per a incrementar el seu impacte econòmic i territorial; la creació de la Plataforma per a la internacionalització per a l'acompanyament als sectors en la connexió amb les xarxes europees i internacionals en els seus projectes; la posada en marxa del Programa de creació, formació i ampliació dels públics de la cultura; el contracte amb la cultura basat en la consolidació d'una xarxa de recursos d'innovació i creativitat per a l'impuls en la gestió, investigació i mediació cultural; la potenciació de residències creatives en centres d'ensenyament; i l'impuls de nodes d'innovació cultural i creativa de referència autonòmica.

Arxius relacionats