AVISO

Actualitat

Educació amplia el programa ‘Alimentació saludable i sostenible’ per a fomentar la inclusió educativa de l'alumnat més vulnerable

  • L'objectiu del programa, que té una dotació pressupostària de 382.500 euros, és introduir hàbits alimentaris saludables i sostenibles
  • Durant este curs escolar hi participen 51 col·legis de la Comunitat Valenciana, enfront dels 42 de l'anterior

La Comunitat Valenciana se situa en la mitjana espanyola dels resultats de l’Informe Pisa 2022

  • En competència lectora la Comunitat obté una puntuació mitjana superior al total d'Espanya, l'OCDE i la UE
  • En la competència científica l'estimació del rendiment mitjà ha augmentat 1 punt respecte a 2018 i en la competència lectora, 4 punts

Educació presenta en la Mesa Sectorial les instruccions de l'arreglament escolar per al curs 24/25

  • Es fixen els criteris per a la determinació de les unitats d'escolarització en Educació Infantil de 2n cicle i Primària en els centres de titularitat de la Generalitat
  • En el curs 2024-2025 està prevista la generalització de la ràtio màxima de 25 alumnes per unitat en tota l'etapa de Primària
     

Novetats

Educació i Formació Professional

Ves enrere Convocatòria de reunió de la Mesa Sectorial d'Educació.

Convocatòria de reunió de la Mesa Sectorial d'Educació.

Convocatòria de reunió de la Mesa Sectorial d'Educació.
2 de maig de 2023. 11:00h.

Temes a tractar:

1. Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les reunions celebrades el 5 de maig, el 9 i el 23 de juny, el 29 d’agost , el 27 de setembre i el 20 d’octubre de 2022 i el 12 de gener de 2023.   

2. RESOLUCIÓ de xx de juny de 2023, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de destí provisional o definitiu per al curs 2023/2024 per al personal funcionari de carrera dels cossos docents de mestres, de catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari i d’altres cossos, que tinga la condició de personal suprimit o desplaçat
 
3. RESOLUCIÓ de xx de juny de 2023, de la directora general de Personal Docent, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el procediment d'adjudicació de destins amb caràcter provisional, en pràctiques i interí, en els cossos docents de mestres, de catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari i d’altres cossos, per al curs 2023/2024.

4. Resolució de xx de xx de 2023 de la Direcció General de Personal Docent per la qual s'estableix el procediment per a la pròrroga dels destins obtinguts en comissió de serveis, en llocs específics, en aplicació de la resolució de 12 de juliol de 2021, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es convoca un concurs de mèrits per a la selecció i el nomenament de personal funcionari docent, per a cobrir llocs en les unitats especialitzades d'orientació i de la resolució de 18 de maig de 2022, de la Direcció General de Personal Docent, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca un procediment per a la selecció i nomenament de personal funcionari docent per a cobrir llocs específics en centres públics de la Comunitat Valenciana mitjançant comissió de serveis.

5. Resolució de xx de xx de 2023, de la directora general de Personal Docent, per la qual s'habilita l'accés a OVIDOC al personal sense serveis integrant de les borses d'ocupació de personal docent interí i els professionals que siguen susceptibles de posseir la condició de docent en el futur dels cossos docents de Mestres, de catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari i altres cossos.

6. Torn obert de paraula.

Anar a la convocatòria.

Publicador de continguts

T'interessa

Multimèdia

Contarem Qui Som

Enllaços