Organismes

Portals

Horarios

Horarios

Segons s'indica en el article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i en els articles 13 i 18 del Decret 42/2019, de 22 de març, del Consell, de regulació de les condicions de treball del personal funcionari de l'Administració de la Generalitat, l'horari de les oficines d'atenció al públic és el següent:

 • Les oficines de les seus centrals de les conselleries, de les seus principals de les seues delegacions, direccions o serveis territorials i les oficines PROP prestaran el servei d'informació administrativa general i registre de documents en l'horari general d'obertura al públic de 9 a 14.30 hores, de dilluns a divendres.

 • Els dijous compresos entre el 16 d'octubre i el 14 de maig, tots dos inclusivament, es prolongarà el servei d'informació administrativa general i registre de documents, des de les 14.30 fins a les 19 hores ininterrompudament, en els edificis PROP. Se n'exceptuen els dijous compresos en els períodes de vacances escolars de Nadal i Pasqua, i la setmana de festes locals a les ciutats d'Alacant, Castelló i València.

Edificis PROP:

Alacant: Rambla Méndez Núñez, 41

Castelló: Germans Bou, 47

València: Gregori Gea, 27

 • Des del 15 de maig fins al 15 d'octubre, tots dos inclusivament, i en els períodes de vacances escolars de Nadal i Pasqua, l'horari d'atenció al públic serà de dilluns a divendres de 9 a 14.30 h.

 • Durant la setmana de festes locals corresponent a cada emplaçament, regirà l'horari de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres.

 


Els documents que els ciutadans dirigisquen als òrgans de les administracions públiques podran presentar-los:

 • En els registres electrònics de l'administració o organisme al qual es dirigisquen.

 • En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

 • En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que integren l'Administració local, així com al sector públic institucional.

 • En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

 • En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

 • En les oficines d'assistència en matèria de registre.

 • En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.