Cultura

Cultura

CONVOCATÒRIES CULTURA

 

COMPONENT C20.I02.P03: " Creació d'aules d'emprenedoria en centres de F.P."

 

COMPONENT C4.I2.P1: «Ajudes per a ampliar i diversificar l'oferta cultural en àrees no urbanes»

 

COMPONENT 24.I2.P2.1 : «Modernització i gestió sostenible de les infraestructures de les arts escèniques i musicals, així com el foment de circuits de difusió interterritorial»

COMPONENT 24.I2.P4: " Dotació de biblioteques"