Organismes

Portals

Consulta Pública Prèvia

Processos Tancats

Conselleria de Cultura, Educació, Universitats i Ocupació

Ves enrere Projecte Decret __/202_, de __ de _____, del Consell, pel qual es regula l'admissió en els centres docents públics i privats concertats que impartixen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, i en els centres específics d'Educació Especial i unitats específiques en centres ordinaris

Projecte Decret __/202_, de __ de _____, del Consell, pel qual es regula l'admissió en els centres docents públics i privats concertats que impartixen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, i en els centres específics d'Educació Especial i unitats específiques en centres ordinaris

L'objecte d’esta norma és desenvolupar el règim jurídic aplicable al procés d'admissió en els centres docents públics i privats concertats que impartixen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, i en els centres específics d'Educació Especial i unitats específiques en centres ordinaris.

Donada la urgència per a establir la deguda ordenació del procés d'admissió per al pròxim curs 2024-2025, es declara el present com un procediment d'urgència, als efectes oportuns. Per tant, les aportacions i opinions al projecte d'esta norma poden remetre's en el termini de deu dies naturals des de l'exposició pública de la present consulta, en concret fins a l’11 de desembre de 2023 inclòs, a l'adreça de correu electrònic: dgcentros@gva.es

Anunci del projecte

GVAParticipa