Organismes

Portals

Consulta Pública Prèvia

Processos Tancats

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Ves enrere Projecte d'Ordre de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació, per la qual es regula el procediment d'admissió de l'alumnat en els centres docents públics i privats concertats que impartixen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat en la Comunitat Valenciana.

Projecte d'Ordre de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació, per la qual es regula el procediment d'admissió de l'alumnat en els centres docents públics i privats concertats que impartixen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat en la Comunitat Valenciana.

L'objecte de la futura norma és desenvolupar el Decret que regula el procés d'admissió en els centres docents públics i privats concertats que impartixen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat en la Comunitat Valenciana

Atesa la urgència per a establir la deguda ordenació del procés d'admissió per al pròxim curs 2024-2025, es declara el present com un procediment d'urgència, als efectes oportuns. Per tant, les aportacions i opinions al projecte d'esta norma poden remetre's en el termini de deu dies naturals des de l'exposició pública de la present consulta, en concret fins al 18 de gener de 2024 inclòs, a l'adreça de correu electrònic: dgcentros@gva.es.

Anunci del projecte

GVAParticipa