Consulta Pública Prèvia

Processos Oberts

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

Projecte d'ORDRE ....../2021, d ..... de ........., de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es fixa el nombre màxim d'alumnat per unitat en el procediment d'admissió del primer nivell del segon cicle d'educació infantil (3...

Projecte d'ORDRE ....../2021, d ..... de ........., de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es fixa el nombre màxim d'alumnat per unitat en...

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

modificació de DECRET 74/2013, de 14 de juny, del Consell, pel qual es regula la Formació Professional Dual del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana.

modificació de DECRET 74/2013, de 14 de juny, del Consell, pel qual es regula la Formació Professional Dual del sistema educatiu a la...

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

ordenació de la Formació Professional dual del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana

ORDRE ___/_____, de ______ de ________, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen determinats aspectes de l'ordenació...

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

Projecte de decret del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional dels centres integrats públics de Formació Professional de la Comunitat Valenciana

Projecte de decret del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional dels centres integrats públics de Formació Professional de la...

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

Creació la Xarxa Novigi i es regula els requisits d'implantació i reconeixement dels centres docents adherits a la mateixa en la Comunitat Valenciana

Projecte d'Ordre ___/_____, de ______ de ________, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per la qual es crea la Xarxa Novigi i es...

Mostrant 1 - 5 de 11 resultats
Articles per pàgina 5
de 3