Consulta Pública Prèvia

Processos Oberts

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

Projecte d’Ordre de...XX de XX de..... de la conselleria d'Educació, Cultura i Esport per la qual es regulen les condicions i el procediment de sol·licitud i d'autorització de modificació de la jornada escolar en els centres sostinguts amb...

Projecte d'Ordre de...XX de XX de..... de la conselleria d'Educació, Cultura i Esport per la qual es regulen les condicions i el...

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

Projecte de Decret del Consell pel qual es regulen les condicions de treball del personal docent no universitari dependent de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

Projecte de Decret del Consell pel qual es regulen les condicions de treball del personal docent no universitari dependent de la...

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

Projecte d'ORDRE ....../2021, d ..... de ........., de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es fixa el nombre màxim d'alumnat per unitat en el procediment d'admissió del primer nivell del segon cicle d'educació infantil (3...

Projecte d'ORDRE ....../2021, d ..... de ........., de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es fixa el nombre màxim d'alumnat per...

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

modificació de DECRET 74/2013, de 14 de juny, del Consell, pel qual es regula la Formació Professional Dual del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana.

modificació de DECRET 74/2013, de 14 de juny, del Consell, pel qual es regula la Formació Professional Dual del sistema...

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

ordenació de la Formació Professional dual del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana

ORDRE ___/_____, de ______ de ________, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen determinats aspectes de...

Mostrant 1 - 5 de 13 resultats
Articles per pàgina 5
de 3