Consulta Pública Prèvia

Processos Oberts

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

Projecte d’ordre, del conseller d’Educació, Cultura i Esport, del cens d'entitats de foment del valencià

S'obri el període de consulta pública prèvia del projecte d'ordre, del conseller d'Educació, Cultura i Esport, del cens d'entitats de...

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

Projecte d'ORDRE ....../2021, d ..... de ........., de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es fixa el nombre màxim d'alumnat per unitat en el procediment d'admissió del primer nivell del segon cicle d'educació infantil (3...

Projecte d'ORDRE ....../2021, d ..... de ........., de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es fixa el nombre màxim d'alumnat per...

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

modificació de DECRET 74/2013, de 14 de juny, del Consell, pel qual es regula la Formació Professional Dual del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana.

modificació de DECRET 74/2013, de 14 de juny, del Consell, pel qual es regula la Formació Professional Dual del sistema...

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

ordenació de la Formació Professional dual del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana

ORDRE ___/_____, de ______ de ________, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen determinats aspectes de...

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

Projecte de decret del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional dels centres integrats públics de Formació Professional de la Comunitat Valenciana

Projecte de decret del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional dels centres integrats públics de Formació...

Mostrant 1 - 5 de 12 resultats
Articles per pàgina 5
de 3