Visualització de contingut web

Cita prèvia Direcció Territorial Castelló

D'acord amb la situació actual i per a prevenir els efectes de l'exposició al coronavirus COVID-19, es recomana als usuaris, les indicacions següents:

  • L'atenció i la consulta, preferentment per via telemàtica o telefònica.
  • L'atenció presencial serà l'estrictament necessària i sempre amb cita prèvia per als següents departaments:
Departaments Correu electrònic telèfon
secretaria territorial secretaria_coned@gva.es      964333814/333864
inspecció educativa(cita prévia) inspeccio-cst@gva.es 964333943
inspecció educativa(informació bàsica)   964333910
personal no docent secretariaterritorial_personalnodocente@gva.es  964333834/333836
personal docent seguretat social seguretatsocialeducas@gva.es 964333859/333861
permisos, llicencies, paternitat, maternitat personal docent personaldocenteducas@gva.es 964333858
centres privats i concertats secciocentreseducas@gva.es 964333853
beques / títols becascastellon@gva.es / titulos-dtcs@gva.es 964333848
transport i menjador complementariseducas@gva.es 964333854
servei d'educació i política lingüística capserveieducas@gva.es 964333803
gestió econ. seccioeconomicaeducas@gva.es 964333847
unitat tècnica unitattecnicaeducas@gva.es 964333879/333944
equip mèdic personal docent   964333851/333827
esport dep.cas_dgd@gva.es 964333942
cultura stcultura_castello@gva.es  964333921/333923/333914
depòsit legal depositolegal_cs@gva.es 964333916

 

Per a la resta de departaments, l'atenció presencial té aforament limitat, per això és possible que s'haja d'esperar al hall o a l'exterior de l'edifici.

Departaments Correu electrònic telèfon
personal docent nòmines nomineseducas@gva.es 964333805/333862/333870/333863
personal docent primària primariaeducas@gva.es 964333871/333867/333823
personal docent secundària secundariaeducas@gva.es 964333872/333912/333846/333873
registre registreeducas@gva.es  964333941/333886/333883/333882

 

Per això es recomana que s'utilitze els tràmits telemàtics per a la presentació i registre de documentació, mitjançant l'enllaç:

En tot cas l'accés a l'edifici es condiciona al compliment de les normes d'accés que també es troben exposades de forma visible.