Organismes

Portals

Audiència i Informació Pública

Processos Tancats

Ves enrere Proposta per a establir el sentit del silenci administratiu en els procediments regulats en els Reials decrets d'autoritzacions de centres docents privats

Proposta per a establir el sentit del silenci administratiu en els procediments regulats en els Reials decrets d'autoritzacions de centres docents privats

S’ha publicat en el DOGV de 30/06/2022 la Proposta per a establir el sentit del silenci administratiu en els procediments regulats en els Reials decrets d'autoritzacions de centres docents privats Les persones o entitats que es consideren interessades poden presentar-hi al·legacions, suggeriments o observacions a l'adreça de correu electrònic autoritzacionscentres@gva.es

Text de la proposta