Organismes

Portals

Audiència i Informació Pública

Processos Tancats

Ves enrere Projecte Decret __/202_, de __ de _____, del Consell, pel qual es regula el procés d'admissió en els centres docents públics i privats concertats que impartixen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat en la Comunitat Valenciana.

Projecte Decret __/202_, de __ de _____, del Consell, pel qual es regula el procés d'admissió en els centres docents públics i privats concertats que impartixen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat en la Comunitat Valenciana.

L'objecte d’esta norma és desenvolupar el règim jurídic aplicable al procés d'admissió en els centres docents públics i privats concertats que impartixen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat en la Comunitat Valenciana.

Els suggeriments o observacions poden dirigir-se, en el termini d’un mes comptat des de l’endemà de la publicació del present anunci en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, a la Direcció General de Centres Docents, situada a l’avinguda de Campanar, 32, 46015 València, o a través del correu electrònic: dgcentros@gva.es.

Anunci del DOGV

GVA Participa