Organismes

Portals

Audiència i Informació Pública

Processos Tancats

Ves enrere Projecte d'ordre de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per la qual es regula la implantació i reglamentació dels institus escola que integren els ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria de la Comunitat Valenciana

Projecte d'ordre de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per la qual es regula la implantació i reglamentació dels institus escola que integren els ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria de la Comunitat Valenciana

S'ha publicat en el DOGV núm. 9526 de 03/02/2023 l'obertura d’un període de consulta pública en relació amb el projecte d’ordre de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport per la qual es regula la implantació i reglamentació dels instituts escola que integren els ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria de la Comunitat Valenciana.

Els suggeriments o observacions poden dirigir-se, en el termini de quinze dies naturals comptats des de l’endemà de la publicació de l'anunci en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, a la Direcció General de Centres Docents, situada a l’avinguda de Campanar, 32, 46015 València, o a través del correu electrònic: planificacioeducativa@gva.es.

El termini per a presentar les al·legacions, suggeriments o observacions comença el dia 4 de febrer de 2023 i finalitza el dia 18 de febrer de 2023, ambdós inclosos.

Enllaç al projecte d'ordre